ЗА НАС

Техническа професионална гимназия ''Никола Й. Вапцаров'' - Радомир е най-старото електротехническо училище в България. През своята дълга история това училище е дало професия на над 7 хиляди специалисти за родната ни енергетика.

Традицията, създавана и съхранявана през годините и  погледа към бъдещето са основата на дейността му. В него се обучават 267 мотивирани млади хора в дневна форма на обучение и 50 в самостоятелна форма. Цялостното обучение е организирано така, че да осигури солидна подготовка, както по общообразователна, така и по специализирана подготовка по различните специалности от направленията: ''Електроника и автоматизация''; ''Електротехника и енергетика'', ''Информатика''. За практическото обучение на учениците, ръководството създава градивна и действена  връзка с ръководителите на стопански предприятия - потребители на кадри.

Гордост за учебното заведение са младите специалисти, които носят в себе си знанието и професионализма на своите учители. Училището разполага с просторни класни стаи, обновени с нови маси,столове и бели дъски;три компютърни кабинети, единият обзаведен с 15 компютърни конфигурации по програма ФАР през настоящата учебна година; 2 спортни зали и открита многофункционална спортна площадка, както и богата училищна библиотека с над 10 хил.тома техническа и художествена литература.
Четири мултимедийни кабенета, в това число по английски език, електроника, информационни технологии и философски дисциплини.

От тази учебна година в училището е изградена климатична отоплителна система в 35 кабинета, лаборатории и учебни работилници, което създава конфорт за работа и в студените и в топлите дни на годината.