Възпитаници на ТПГ

Техническото училище в гр.Радомир е първото електротехническо училище в България. През своята 85 годишна история, то е подготвило хиляди висококвалифицирани специалисти за нуждите на родната енергетика. Няма област- производствена, образователна, ръководна, в която да не работят негови възпитаници.

Гордост за училището са:
Генерал Богомил Бонев
- бивш министър на МВР
Доц. Васил Захариев – Преподавател в ТУ София
Жак Каракаш - бивш зам.министър „Енергетика”
Инж. Игнат Божинов - директор на ТЕЦ „Република”
Доц. Кирил Захаринов - декан на електротехническия факултет в ТУ София
Доц.Александър Григоров - преподавател в ТУ София
Доц. Кирил Янев - преподавател в катедра „Ел.мрежи” в ТУ София
Тодор Бачев – прокурор в Главна прокуратура София
Иво Игнатов - прокурор в Главна прокуратура София
Василка Стоилова - директор при ТПГ „Никола Вапцаров”от 1994 г.
Инж.Мая Хранова – помощник директор на ТПГ”Н.Вапцаров”от 1995 г.
Инж.Златко Стойчев – Кмет на община Радомир мандат 2003-2007 г.
Симеон Идакиeв – журналист
Серги Гьошев - журналист
Светлана Фотева - Областен прокурор
Манол Станин - асистент по търговско право в ЮЗУ Благоевград
Инж. Илиана Захариева – Ел.разпределение област София
Николай Захариев - директор на частен колеж
Радослав Йорданов - Зам.областен управител-област Перник
Пламен Алексиев – Кмет на община Радомир мандат 2011-2015 г.
Инж.Димитър Димитров – Зам.кмет на община Радомир мандат 2011-2015 г.
Д-р Любомир Христов - Гинеколог