РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР

Мариета Гоцева
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"- специалност „Финанси“ и специалност „Стопанско управление“.
СУ "Климент Охридски"- Учител по икономически дисциплини, Учител по информатика и информационни технологии.
Втора ПКС.
В екипа на ТПГ от 2003г.


ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Виолета Кирилова

Старши учител по Математика и информатика."

Завършила е СУ "Климент Охридски", специалност "Математика и информатика".

Работи в ТПГ от 1989 г.