Тържествено честване на патронния празник

Ноем, 11, 2016

Назад

На 07.12.2016 година от 12,30 часа в ТПГ "Н. Й. Вапцаров" ще се проведе тържествено честване на патронния празник на училището.
Назад