Конкурс за изработване на валентинки

Фев, 19, 2014

Назад

Във връзка с изпълнение на Общинска социaлно – превантивна програма 2013/2014г., местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Радомир, организира конкурс за изработване на валентинки под мотото ``Измеренията на любовта``, с цел любовта между хората, а не подлостта да стане водещо начало в поведението на подраставщите.
В конкурса взеха участие повече от 130 деца от училищата на територията на община Радомир.

В категорията най-оригинална колективна валентинка първо място взеха учениците от XI „а“ клас при ТПГ "Н.Й.Вапцаров".


Назад