ТПГ взе участие в Евроскола в Страсбург

Яну, 4, 2015

Назад

Ученици от 19 европейски държави заеха местата на европейските политици за един ден.
На 19 декември в Европейския парламент в Страсбург се състоя последният ден от деветнадесетте дни, планирани за ден на Евроскола за 2014 г. В същия този ден Техническа професионална гимназия „Никола Вапцаров” от България участва в Евроскола. Повече от 500 ученици и учители от различни държави, членки на Европейския съюз, бяха в Страсбург. Те представлявха своите нации на пленарната сесия и насядали в полукръг, изпълниха залата със свежи идеи по отношение на въпроси и теми, които засягат Европейския съюз.
Те са от 19 европейски държави: Австрия, Белгия, България, Чехия, Хърватия, Дания, Финландия, Гърция, Франция, Германия, Унгария, Италия, Холандия, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Швеция и Великобритания.
В следобедната сесия учениците бяха разделени на работни групи и участваха в разгорещени дебати по актуални теми.
1. Екология и възобновяема енергия.
2. Мерки за борба с разхищаването на храни.
3. Бъдещето на Европа.
4. Свобода на информацията и гражданската култура.
5. Миграция и интеграция.
6. Младежка заетост.
Денят на Евроскола дава възможност на учениците да си взаимодействат и обменят информация на чужд език (английски, френски или немски) и също така подчертава колко важно е междукултурното сътрудничество. Още повече, на участниците се дава възможност да представят училищата си и регионът, откъдето идват, което осигурява по-голямо разнообразие и обогатява културния диалог.
Европейският парламент стартира проекта Евроскола през 1989 г. Всяка година Евроскола приветства хиляди ученици между 16 и 18 годишна възраст от всички 28 страни, членки на Европейския съюз, за да прекарат един ден в Страсбург и да работят като членове на Европейския парламент. Учениците имат възможността да изживеят един ден като членове на Европейския парламент. Наредени в полукръг, те биват въвлечени във взимането на решения по европейски въпроси и проблеми чрез дебати, преговарят със своите колеги, гласуват и приемат резолюции по теми, които касаят Европейския съюз. Участието на всяко училище е наградата, което училището получава, от национално състезание, организирано от информационния център на Европейския парламент.

Снимки от събитието може да видите тук


Назад