Обучение

Дневна форма на обучение

- VIII A клас-"Икономическа информатика"
- IX A клас-"Компютърна техника и технологии"
- IX Б клас-"Автоматизация на непрекъснати производства"
- X A клас-"Икономическа информатика"
- X Б клас-"Промишлена електроника"
- XI A клас-"Икономическа информатика"
- XI Б клас-"Икономическо информационно осигуряване"
- XI В клас-"Промишлена електроника"
- XII A клас-"Компютърна техника и технологии"
- XII Б клас-"Автоматизация на непрекъснати производства"